Jdi na obsah Jdi na menu
 


OCHRÁŇME NAŠU MLÁDEŽ

6. 10. 2007

Čo sa to deje s dnešnou mládežou? - často sa pýtame a akosi ani nečakáme na odpoveď. Sme svedkami veľkého útoku na mládež zo strany západnej antikresťanskej a pohanskej kultúry - kultúry vzbury, globalizmu a voľnosti.

Nedávno v americkom štáte Ohio usporiadalo katolícke spoločenstvo Služobníci Krista Kráľa konferenciu pod názvom „Útok na mládež“. Predstavitelia tejto početnej komunity ukázali na v cykle prednášok, dokumentárnych filmoch a svedectvách situáciu, aký „duchovný“ útok sa deje na dnešnú mladú generáciu zo všetkých strán. Konferencia mala obrovský ohlas a vyvolala veľký záujem medzi obyvateľmi. Všetci mali pri prezentovaní skutočného stavu „ubiedenia“ mládeže jedinú otázku: prečo?

Čísla a štatistiky čím sa zaoberá mládež sú alarmujúce. Napríklad mládež v USA pod 21 rokov sa venuje „kultúre“ asi takto:

 

- Televízor pozerajú priemerne 26 hodín týždenne (takmer 4 hodiny denne!).

- Všetky masmédiá (rozhlas, televízia, počítač e, videohry…) zaberú týždenne okolo 70 hodín.

- Vyše 24 mil. domácností v USA ma zavedený televízny kanál MTV (Music TV), ktorým sa šíri okrem neraz okultnej hudby aj sex, násilie… Túto stanicu pozerá americká mládež priemerne hodinu denne.

- Rocková hudba, ktorou sa neraz šíri okultizmus, satanizmus, sexuálne voľnosť, propagácia drog, alkoholu a podobne, má ročný obrat 15 biliónov dolárov. Je to viac ako z kín, televízie a športu dokopy. Len dostať veľkých rockových koncertov v jednom roku prinieslo zisk 190 miliónov dolárov.

- 100 z 1000 dievčat (10%) ešte neplnoletých otehotnie; polovica z nich to rieši interrupciou

- V USA sa napr. v roku 1984 pokúsilo o samovraždu 6500 mladých medzi 15 - 24 rokom. V posledných 30 rokoch sa počet samovrážd mládeže medzi 15 a 19 rokom života zvýšil o 300% !

 

To je len niekoľko čísel, ktoré predstavujú iba vrchol ľadovca. Dnes je situácia ešte horšia. Máme dočinenie so skutočným útokom satana na duchovne hladnú mládež.

Trend „vychovávania“ mládeže na západe je možné zhrnúť do niekoľkých bodov:

1. Čo najväčšia izolácia mládeže od rodičov a iných zodpo vedných osôb a vzbudenie v nej istý druh vzbury.

4. „Vychovávať“ mládež cez masmédiá (najmä televízor), ktorými je najľahšie uskutočniť manipuláciu s mladými ľuďmi.

6. „Venovať“ sa aj duchovnému rozvoju mládeže - zahrnúť ju okultizmom a satanizmom.

7. Upevňovať v mladých ľuďoch pocit „moci“ - nenápadne podporovať sexuálnu slobodu.

Celá takáto stratégia má za cieľ čo najviac skomercionalizovať človeka, aby sa stal len prostriedkom k uspokojovaniu potrieb iných. Mnoho mladých sa oprávnene cíti ako tovar, o ktorý sa niekto má zaujímať, nie ako o ľudskú bytosť, ktorú niekto miluje. Jasne to predpovedal Pán Ježiš: „A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“ (Mt 24,12). A tak sa tento kruh uzatvára úplným zľahostajnením mladých ľudí, ktorí nemajú nijaký životný cieľ.

Útok na mládež, ako sme už spomenuli, sa mimoriadne odohráva práve rockovou a metalovou hudbou. Rock svojim rytmom, dynamikou a textovým obsahom propaguje slobodu sexu, vzbury, anarchie, satana, smrti, samovraždy, drog a mohutný výsmech kresťanstvu. Niekedy sa to deje ukryto, zamaskovane, niekedy úplne otvorene. Rock je pre mládež nové náboženstvo. Rockové koncerty sa stali „kostolmi“ diabla, pódiá so spevákmi sa nielen obrazne, ale doslova stali oltárom - satana. Preto je nepochopiteľné, že rock sa dostáva do kresťanstva a vznikajú „kresťanské“ rockové skupiny. To potom zrejme bude pokračovať napríklad „kresťanským pornom“ alebo „kresťanskou samovraždou“?

Podobne sa útočí oblasťou okultizmu - toľko „tajomných“ a „magických“ okultných či satanských techník, ktoré dnes bežne zo zvedavosti mládež skúša, je varujúci:

Mládež medzi 12 a 18 rokmi v USA má skúsenosť:

- 26% skúsilo okulný stolček

- 20% astrológiu

- 16% okultné počítačové hry D&D

- 12% veštenie z dlane

- 10 % jasnovidectvo

- 6% tarotové karty a pakt krvi (!)

- 20% mládeže rozmýšlalo o samovražde

- 26% mladých rozmýšlalo o vražde niekoho

Zvlášť nebezpečné na týchto okultných metódach je to, že dnes sa toto všetko naozaj berie ako nevinná hra a zábava. Kúzelné stolčeky, magické čísla, kartičky, kyvadielko, horoskopy, veštenie a dokonca špiritizmus (stretávanie sa dušami zomrelých) sú aj mládežou v základných školách neraz používané na krátenie voľnej chvíle. Často sa takmer ešte deti majú podľa vlastných slov takýmito „hrami“ stať stredobodom pozornosti a obdivu pre okolie.

Ako napísal istý nemecký publicista: pre duchovne hladnú mládež stratilo klasické náboženstvo svoje čaro a mladí ľudia hľadajú náhradu - nachádzajú ju žiaľ v okultizme a satanizme. Nenesieme časť zodpovednosti za tento stav aj my?

Útok na mládež je naozaj zo všetkých strán. Radikálne „odtabuizovanie“ sexuálneho života človeka spôsobilo veľké škody na dušiach mladých ľudí. Z obálok pornočasopisov kričiace nahé telá ľudí vedú mladých k neúcte k človeku ako k Božiemu stvoreniu a degradujú ho na úroveň zvieraťa.

Mládež je degradovaná a najmä duchovne vyprahnutá. Do duší detí sa zasieva burina zloby, vzbury a násilia a žatva bude veru žalostná. Na nás je sa proti tomuto jasne postaviť. Boh je mocnejší ako všetko zlo - jemu zverujme duše mladých hľadajúcich ľudí, aby rozoznali svetlo Ježiša a nedali sa pomýli toľkými falošnými svetlami diabla.