Jdi na obsah Jdi na menu
 


JEŽIŠ V KRIVOM ZRKADLE NEW AGE

6. 10. 2007

Začiatkom roku 1988 sa na plátna kín celého sveta dostal film Posledné pokušenie Krista. Napriek veľkému protestov zo strany Katolíckej cirkvi aj kresťanských kruhov mal neuveriteľne úspešný štart a uvidelo ho niekoľko miliónov ľudí. Málo z nich si však uvedomilo, že tento Ježiš je predstavovaný „teológiou” New Age. Stačí kratučký úryvok z toho filmu a hneď je každému jasné o aký zvod tu ide: Toto je tiež moje telo – hovorí Ježiš New Age, berúc do rúk hlinu a kamene, ktoré majú označovať celý kozmos. Mnoho zástancov New Age privítalo tento film, predstavujúci Spasiteľa ľudstva ako šamana
a guru, ako výzvu pre Cirkev, aby sa konečne vzdala svojej predstavy o Pánu Ježišovi ako o jedinom Spasiteľovi.

New Age považuje Pána Ježiša za jedného zo svojich priaznivcov. Vyvracia Jeho životopis, ako sa nám zachoval v Svätom Písme,popiera, že je jediným Spasiteľom a Záchrancom celej zeme. Ježiš je týmto hnutím predstavovaný ako osvietený majster, ktorý dostal božskú silu, určenú všetkým ľuďom. Podľa Nového veku je Ježiš „zvestovateľ novej éry Vodnára”.

Hnutie New Age sa stalo magnetom pre všetkých ľudí, ktorí hľadajú nejaké vyššie duchovné naplnenie, priťahuje všetkých tých, ktorí sú zranení svetským materializmom, ateizmom. Zmes ezoteriky, mágie, kozmickej energie, západnej mystiky a východných náboženstiev vytvára univerzálne náboženstvo, v ktorom si každý môže vybrať podľa ľubovôle. Ľuďom, ktorí z tohto hnutia ťažia sa však klasický biblický obraz Ježiša jednoducho nepáči. Tvrdia, že Ježiša treba očistiť od kresťanskej ortodoxnosti, ktorá ukazuje, že Pán Ježiš má ako jediný právo na božskosť. Na jednej strane Ježiša potrebujú preto, aby mohli do osídiel New Age zlákať čo najviac ľudí z Cirkvi a kresťanských spoločenstiev, na strane druhej im Ježiš „nesadne” do filozofie o božskom pôvode človeka. Tak sa hnutie New Age uchyľuje k najpodlejšiemu riešeniu: Pána Ježiša mení a pretvára na svoju podobu.

A že sa mu to úspešne darí, sa presviedčame čoraz častejšie.

 

Ježiš v novom šate?

Hnutie Nového Veku nedisponuje nejakým konkrétnym obrazom o tom, kým je vlastne Pán Ježiš, má skôr niekoľko spoločných teórií, ktoré môžeme zhrnúť do nasledujúcich bodov:

Po prvé, podľa New Age je Ježiš duchovne zharmonizovaná, či rozvinutá osobnosť, ktorá predstavuje príklad možného evolučného vývoja v dosahovaní božskosti”. Ježišovi sa v hnutí New Age dávajú ďalšie prívlastky – majster ezoteriky, guru, šaman, avatar, jogín a pod.. Často sa ako príklad k Ježišovi spomínajú rôzne orientálne božstvá: Rama, Krišna, Viassa a iné.

Po druhé, hnutie New Age oddeľuje osobu Ježiša, tak ako je predstavovaná Bibliou, od tzv. vedomia Kristus, ktorým toto hnutie často operuje. Ježiš bol podľa New Age iba obyčajným človekom, ktorý vďaka svojej snahe dosiahol ono vedomie Kristus”. Filozofovia Nového veku tvrdia, že tak, ako túto božskú moc” dosiahol Ježiš, môže ju dnes dosiahnuť každý človek, ktorý sa o to pokúsi (musí to však skúšať niektorou technikou New Age).

Po tretie, New Age popiera základnú a najdôležitejšiu pravdu, Ježiš nie je najvyšším a konečným zjavením Boha. Hoci je niekedy predstavovaný ako božský Kristus”, nie je jediným zjavením Boha tu na Zemi.

Po štvrté, ukrižovanie Pána Ježiša sa buď úplne popiera, alebo sa značne skresľuje. Dokonca, ak sa pripúšťa, potom s tým dodatkom, že Ježiš bol ukrižovaný preto, lebo nebol dostatočne „uvedomelý” oného vedomia Kristus (!). Častejšie sa však úplne popiera ako bludný mýtus, ktorý sa nejakým spôsobom zaplietol do Biblie.

Po piate, Pán Ježiš, opäť podľa teológov” New Age nevstal z mŕtvych
a ani nevstúpil do neba.
Hnutie pripúšťa v tejto pre kresťanov najdôležitejšej udalosti, že Pán Ježiš bol vynesený do bližšie nešpecifikovanej „hory majstrov”, kde sa údajne zhromažďujú všetci ľudia, ktorý dosiahli ono „vedomie Krista”. Podľa New Age sa teda Ježiš nevracia v sláve k Otcovi, ale ponára sa do akejsi „kolektívnej duše vedomia Kristus”.

Po šieste, Nový vek dôrazne popiera veľmi dôležité tvrdenie Biblie, a to, že Spasiteľ sa viditeľne ešte raz vráti na Zem v moci a sláve. Robí tak preto, lebo práve táto udalosť, ktorá aj tak raz príde sa prieči s tak velehlasným oznamovaním príchodu „novej éry”, v ktorej sa údajne všetci ľudia stanú dokonalými bohmi.

Po siedme, pramene, z ktorých New Age čerpá tieto bludy, sú najčastejšie rôzne gnostické, tajné ezoterické a orientálne spisy. Bibliu používajú podobne ako mnoho siekt – vytrhávajú z nej krátke texty a útržky, ktoré rôzne kombinujú a krútia.

 

Kým je Ježiš pre Nový vek?

Za koho pokladajú ľudia Syna Človeka? Oni vraveli: -Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z pro-rokov. -A za koho ma pokladáte vy?, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: Ty si Mesiáš, Syn živého Boha! “

Mt. 15.13-16 

Pre vyznavačov New Age nie je Ježiš Pánom, ale „Kristom” (samotné slovo Kristus definuje Nový vek ako istý druh kozmického vedomia, akúsi „iskru božskosti”, ktorá môže preskočiť na každého človeka) očisteným od zlej karmy mnohými vteleniami (slovo „karma” sa prekladá ako „nosič osudu” – hnutie New Age verí v reinkarnáciu a práve karma je niečo ako „kádrový posudok” z údajných minulých životov). Tak vlastne meno Pána Ježiša Krista New Age rozdelilo a menu prikladá úplne iný význam ako priezvisku. Pán Ježiš je teda pre ľudí Novej éry len obyčajný človek, ktorý dosiahol istý stupeň „vedomia”. S Kristom je násilne spojovaná osoba menom Maitreya.

V máji 1982 dal Nový vek do celého sveta (cez rozhlas, televíziu a tlač) správu nasledujúceho znenia: „Prichádza Učiteľ sveta, Pán Maitreya, známy pre kresťanov ako Kristus. Tak, ako kresťania očakávajú druhý návrat Krista, ako židia čakajú svojho mesiáša, budhisti piateho Budhu, muslimovia Imama Mahdi a hinduisti čakajú Krišnu. Všetky tie mená sú menami jednej a tej iste osoby. Jeho prítomnosť vo svete zaručuje, že nebude tretej svetovej vojny... S jeho pomocou vybudujeme nový svet.” Práve touto správou dalo hnutie jasne najavo, kto mu v skutočnosti vládne. Onen Maitreya nie je nik iný ako Antikrist – šelma s číslom 666.

Cieľom hnutia New Age je presvedčiť všetkých ľudí, ale najmä kresťanov, že ich „Pán” je vlastne Pánom všetkých ľudí, len si ho každý inak nazval. Preto New age vyrukovalo s osobou s novým názvom.

 

Kozmický Kristus

So slovným spojením Kozmický Kristus sa môžete často stretnúť na letákoch a plagátoch, ktoré pozývajú na rôzne meditácie uzdravenia a vesmírne meditácie. Má byť akýmsi „univerzálnym” Kristom pre nás všetkých. New Age si ho predstavuje ako gnostického objaviteľa, ktorý má priviesť ľudstvo a najmä „zablúdených” kresťanov k novému chápaniu sveta.

Podľa Nového veku si Kozmického Krista môžete prestaviť ako mága – čarodeja, ako esejistu, majstra, guru, osvieteného učiteľa, avatara, šamana... skrátka, záleží len na vás, ako si ho predstavujete. Je jasné, že je to úplne zvrátený pohľad skutočného biblického obrazu Pána Ježiša a New Age sa tým ani veľmi netají. Jeden z jeho vodcov sa k tomu vyjadril: „ ...ak chceme ukázať, že vlastníme niečo lepšie, ako staré historické kresťanstvo, čo je jasná vec, nijaký starý Ježiš Kristus nestačí. My potrebujeme Krista kozmického, Krista univerzálneho, Krista Novej éry” .

Pramene týchto bludov sú, ako sme už uviedli, rôzne mimobiblické materiály, ktoré majú minimálnu hodnovernosť. Mnoho z nich už vyšlo aj u náš, typickým príkladom je kniha Ježiš žil v Indii. Pri týchto „životopisoch” nemôže byť o konfrontácii s Bibliou ani reči, len ťažko nájdete rovnaké pasáže, či zhodné udalosti.

V Biblii nenájdete v spojení s Kristom nič o kozmickom vedomí, univerzálnych meditáciách alebo vesmírnom vedomí „Kristus”. Najskôr tam nájdeme slovo, ktoré New Age v žiadnom prípade nepoužíva
a nevyznáva, zavrhuje ho a popiera. Je to kríž.

 

Kríž vykúpenia

Práve tento kríž je kľúčom k pravému Ježišovi a k skutočnej „novej ére”, ktorá sa začala pred dvoma tisíckami rokov na Golgote.

Nie je to éra spiacich bohov a bohýň, ktoré sa majú pripojiť ku „vedomiu Kristus”, ale éra hľadajúcich ľudí, ktorí prichádzajú pod Kristov kríž
a prosia o odpustenie a nový život. Je to éra rastúceho počtu skutočných učenníkov Ježiša, hľadajúcich nie zjednotenie s kozmom, ale ochotných pre neho žiť a dať za neho aj život tak, ako za nich dal svoj život Ježiš. Toto spoločenstvo ľudí ochotných vziať si svoj kríž a hľadať Ježišovo kráľovstvo. Len od neho očakávajúc iba silu a pokoj, aký pochádza z vykúpenia; spoločenstvo ľudí zjednotených, ale nie vo svojej „božskosti”, ale v odpustení hriechov a prijatí nového života od Ježiša Krista. Je to spoločenstvo, ktoré čaká Jeho druhý príchod a nie na nejakú reinkarnáciu, či hromadné obdržanie „božskej moci”, ale na vzmŕtvychvstalého Pána, vracajúceho sa naspäť v triumfe a veľkej sláve na Zem a obnovujúceho všetko stvorenie.

Vtedy vykúpení Krvou Baránka budú spolu s anjelmi spievať:

 

Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý,

prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu,

česť, slávu a dobrorečenie