Jdi na obsah Jdi na menu
 


CHRÁNTE SA FALOŠNÝCH PROROKOV!

6. 10. 2007

Zazvonia u našich dverí a keď im otvoríte, predstavia sa ako svedkovia Jehovu a ponúknu vám záchranu, ktorú podľa nich nutne potrebujete. Majú pripravené odpovede na všetky otázky, nič ich nemôže zaskočiť. Chodia zásadne vo dvojici a sú vždy slušne upravení. Nakoniec vám podarujú pekný farebný časopis, tlačený na kvalitnom kriedovom papieri. Ak im zabuchnete dvere, alebo poviete, že ste rímsko-katolíckeho vierovyznania, môžete si byť stopercentne istý, že sa ich tak skoro nezbavíte. Budú vás chcieť stoj čo stoj zachrániť.

Kto sú tí ľudia?

Áno, iste ste postrehli, že hovoríme o najneoblomnejších „misionároch” – príslušníkov náboženskej spoločnosti Svedkov Jehovových, hovorovo známych pod názvom „jehovisti”. Vyhľadávajú najmä ľudí, ktorí v poslednom čase niekoho stratili (smrťou blízkeho z rodiny a pod.), osamotených, oddychujúcich v parkoch, ale na svoju obeť číhajú aj v podchodoch staníc a pred obchodmi.

Pri prvom kontakte s nimi najprv zakrývajú svoj odpor ku Katolíckej cirkvi, ba neraz opatrne vyhlásia, že aj oni sú kresťania. Budú sa snažiť pri spoločnom rozhovore zistiť o čo máte záujem, to preto, aby si do budúcej schôdzky s vami si pripravili o tom nejaké informácie. Ich hlavnými „evanjelizačnými” tlačovinami sú známe dva periodiká: Strážna veža (Watch Tower), ktorá vychádza dvakrát mesačne (je určená najmä pre členov spoločnosti Jehovu) a Prebuďte sa! (Awake), ten je priam predurčený pre nábor nových členov. S úsmevom vám ich podarujú a tešia sa, že možno získajú ďalšieho svojho člena.

Pri ďalšom stretnutí vám ponúknu tzv. „domové štúdium biblie”, a ak budete súhlasiť, ste už vážnym adeptom na nového člena ich spoločnosti. To „štúdium” nebude ani tak biblické, pretože Bibliu oni moc nepoužívajú. Nahradili ju tzv. „Prekladom nového sveta Svätých Písiem”, ktorý vydávajú za pravé Sväté Písmo. Od skutočnej Biblie má ale veru poriadne ďaleko – väčšinu textov si upravili, niektoré, ktoré vyvracali ich „teológiu” jednoducho vypustili a niečo popridávali. No najprv vás priam zasypú citátmi z ich „biblie”, ktoré si v tej rýchlosti nebudete môcť ani poriadne skontrolovať. To preto, aby pôsobili dojmom, že Bibliu majú v malíčku. Sú to školení psychológovia – rýchlo postrehnú, keď náhodou strácate záujem a ihneď menia tému.

Po čase sa vás budú snažiť presvedčiť, že vlastne vy Bibliu vôbec nechápete. Preto vám odporučia najprv študovať materiály ich spoločnosti Jehovu, vďaka ktorým ju neskoršie (keď budete pravým služobníkom Jehovu) určite pochopíte.

Keď sa priblíži koniec „domáceho štúdia”, prichádza čas na vstup do spoločnosti Jehovu – krst. Onen „krst”, ktorý pozostáva v úplnom ponorení človeka vo vode, je definovaný sektou ako jediný skutočný krst (Sviatosť krstu v katolíckom kostole samozrejme neuznávajú) a stávate sa
synom Jehovu.

To je príklad cesty do tejto spoločnosti ľudí, ktorí vyhlasujú, že sú jediným zástupcom Boha Jehovu na zemi. Aj ich učenie, hoci tvrdia, že sa zakladá na Písme Svätom, je úplne zvrátené a bludárske. Aspoň základné ich tvrdenia, ktoré sa úplne priečia s Bibliou a náukou Katolíckej cirkvi:

- Ježiš Kristus nie je Bohom. Je len stvoreným (nie splodeným!) Božím Synom, ktorý bol pred príchodom na svet údajne archanjelom Michalom a po vzkriesení sa ním stal opäť (!)

- Duch Svätý, tretia Božia osoba podľa učenia svedkov Jehovových nie je osoba. Je to vraj len nejaká sila, ktorou si Boh pomáha.

- Svätá Trojica, teda Trojjediný Svätý Boh je podľa svedkov Jehovu výmysel diabla. Popierajú existenciu Najsvätejšej Trojice a tvrdia, že Boh je len v jednej osobe – Jehova.

- Ježiš Kristu podľa ich učenia neumrel na kríži, ale na kole. Tvrdia, že v pôvodných listoch Svätého písma bolo namiesto kríža napísané kôl. Ku krížu majú priam odpor.

- Pán Ježiš vraj nevstal z mŕtvych, ale Jehova ho opäť (nanovo) stvoril. Pôvodné telo Pána Ježiša vraj Jehova zničil.

- Človek po svojej smrti neexistuje – pretože podľa svedkov Jehovu človek nemá dušu. Preto nejde ani do neba, pekla, či očistca.

- Samotné nebo, peklo aj očistec spoločnosť Jehovu úplne popiera. Podľa nich človek po smrti ide do nejakého spoločného hrobu a tam spokojne odpočíva.

-Tiež popierajú prítomnosť Pána Ježiša v Oltárnej Sviatosti. Podľa nich sa večera Pána slávi len raz do roka, aj to ako spomienka. Tej sa však môžu zúčastniť len niekoľkí starší svedkovia Jehovovi, ktorí do sekty prišli pred rokom 1935.

- Veľkú nepriazeň prechovávajú svedkovia Jehovovi k Panne Márii. Tvrdia, že nebola panna a že mala so svätým Jozefom okrem Pána Ježiša ešte niekoľko detí.

- Popierajú všetky sviatosti (okrem krstu, ktorý je však svojský), neuznávajú kresťanské modlitby (ruženec je vraj diablov výmysel), zavrhujú sochy a obrazy... A samozrejme, svätú všeobecnú apoštolskú Cirkev považujú za bludársku, priam nenávisť chovajú voči zástupcovi Pána Ježiša na zemi – pápežovi.

Toto všetko sa dozviete väčšinou až vtedy, keď sú si istí vaším vstupom do sekty. Nezabúdajte, že sú to horliví ľudia, srdeční a oddaní svojej organizácii, a to tak, že ak niečo vyhlási Ústredie spoločnosti svedkov Jehovu v Brooklyne (miestna časť New Yorku), tak sú povinní tomu veriť, aj keby bol v Biblii pravý opak.

Typické pre svedkov Jehovu pri nábore nových členov je zakrývanie toho, čo sa od vás ako budúceho „otroka” vyžaduje (všetci svedkovia Jehovu sami seba nazývajú otrokmi). Preto na záver ešte niekoľko vecí, ku ktorým sa zaväzujete, ak sa k nim rozhodnete pridať.

1. Zriekate sa nároku na svoj vlastný názor, nesmiete viac slobodne myslieť a hlavne uvažovať, či mať akékoľvek pochybnosti.

2. Nemôžete viac sami čítať Sväté písmo a najmä nad ním meditovať, pretože by vás to mohlo viesť do tmy (toto tvrdí zakladateľ svedkov Jehovových T. Russell).

3. Nebudete môcť sláviť Božie narodenie – Vianoce, ani Veľkú noc, nesmiete si pripomenúť narodeniny ani meniny.

4. Zaväzujete sa rozviazať akékoľvek vzťahy s rodinou, priateľmi
a známymi, pokiaľ nie sú členmi spoločnosti Jehovovej. Nesmiete im ani len pomáhať, hoci by vás nevyhnutne potrebovali.

5. Ak sa vášmu dieťaťu stane úraz a potrebuje transfúziu krvi, tak to nesmiete pripustiť a musíte dieťa nechať radšej zomrieť.

6. Musíte sa denne modliť a túžiť po tom, aby prišla celosvetová katastrofa, pri ktorej Boh zničí celý svet okrem svedkov Jehovových.

7. Boha nesmiete volať Otcom, ale výlučne Jehovom, pretože inak vás nevypočuje. Nesmiete vzdávať akúkoľvek úctu Pánu Ježišovi, pretože podľa svedkov Jehovových nie je Bohom.

 

Čo povedať na záver? Len to, že v svedkoch Jehovových nesmieme vidieť iba svojich nepriateľov, ale zblúdených bratov, ktorí sú skutočne otrokmi zárobkovej spoločnosti Strážna Veža. Preto ich prijímajme (nie však ich učenie) ako ľudí, ktorým treba pomôcť a hlavne sa modlime k nášmu Otcovi, aby im otvoril oči.